+90 (216) 360 99 21
+90 (216) 350 31 73

Petek Yalıtım / Hakkımızda


Isınmak ya da serinlemek için ...

Harcadığımız enerjinin yarısı yalıtımsız dış duvarlardan atmosfere karışmaktadır.

Bu kayıp enerjinin, diğer bir deyişle yaşadığımız mekanlarda ısınmak veya serinlemek için harcadığımız enerjinin yarısının tasarruf edilebileceği göz önünde tutulursa, enerji yalıtımının ekonomik ve elbette ki ekolojik faydaları daha belirgin olarak kavranabilecektir.

Küresel ısınma ve zehirli gaz emisyonu arttıkça sürdürülebilir bir çevre konforu sağlayabilmek için ve giderek azalan enerji kaynakları nedeniyle artan enerji maliyetleri dolayısıyla enerji tasarrufuna daha fazla önem vermek zorunda kalacağız.

Bu nedenle Dış Cephe Yalıtım Sistemleri, hem sağlıklı çevre koşulları için hem de cüzdanımız için kaçınılmaz sistemlerdir.